Hiện tượng: 

- Cảm ứng của tôi không được hiệu chỉnh hoặc hoạt động với Windows 10.

 

Cách khắc phục:

 - Kết nối EP5012-TL với PC Windows 7 cho mục đích hiệu chỉnh và sử dụng các bước sau:

 

1. Nhấp vào Start và sau đó Control Panel, và chọn Hardware và Sound.

2. Trong Cài đặt máy tính bảng, chạm vào Hiệu chỉnh màn hình cho bút hoặc đầu vào cảm ứng Calibrate the screen for pen or touch input.

3. Trên thẻ hiển thị Display, bên dưới tùy chọn hiển thị Display, hãy nhấn Hiệu chỉnh Calibrate và sau đó Yes để cho phép chương trình thực hiện thay đổi.

4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hiệu chỉnh màn hình cảm ứng của bạn.

EP5012-TL sẽ lưu các cài đặt hiệu chỉnh này mà bạn đã sẵn sàng để kết nối PC Windows 10 của mình và sử dụng các tính năng.