- Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để xử lý sự cố.

 

1. Xác nhận rằng cáp âm thanh được kết nối vào đâu ra AUDIO OUT hoặc LINE OUT trên card âm thanh và đầu vào gắn vào cổng AUDIO IN hoặc LINE IN của màn hình.

 

2. Đảm bảo không có dây cáp nào được kết nối với giắc cắm tai nghe (nằm bên cạnh cổng AUDIO IN) trên màn hình.

 

  • Nếu có, vui lòng ngắt kết nối cáp đó và thử lại loa. Kết nối cáp với giắc cắm tai nghe sẽ vô hiệu hóa loa.
  • Nếu không có cáp kết nối với giắc cắm tai nghe, hãy kiểm tra bằng một tai nghe khác cùng với giắc cắm đó, xem bạn có nghe thấy âm thanh từ tai nghe đó không.

 

  • Nếu bạn có thể nghe thấy âm thanh từ tai nghe, hãy ngắt kết nối tai nghe và thử lại loa.

 

3. Kiểm tra lai chế độ tắt Mute âm thanh trên màn hình không bật hoặc Âm lượng không bị tắt.

 

4. Kiểm tra tắt Mute âm thanh trên máy tính không bật hoặc Âm lượng không bị tắt.

 

5. Nếu vẫn không có âm thanh từ loa của màn hình, hãy kết nối cáp Audio với nguồn âm thanh khác như máy nghe CD hoặc đầu ra tai nghe của máy nghe băng.

 

  • Nếu âm thanh phát ra từ loa của màn hình, thì có thể có vấn đề nằm ở card âm thanh của máy tính.

 

6. Kết nối một bộ loa máy tính khác (nếu có) hoặc tai nghe với đầu ra AUDIO OUT hoặc LINE OUT trên card âm thanh.

 

  • Nhấp chuột phải vào loa trong systray và kiểm tra xem thiết bị âm thanh có hoạt động và được chọn hay chưa.

 

  • Nếu KHÔNG nghe thấy âm thanh thì có vấn đề với trình điều khiển card âm thanh hoặc card âm thanh.

 

  • Liên hệ với bộ phận bảo hành để được hỗ trợ thêm.