Để điều chỉnh độ sáng:

1. Ấn nút [1] ở phía trước màn hình.

2. Nhấn các nút mũi tên trên bảng điều khiển phía trước của màn hình để xem qua các lựa chọn. Một số điều khiển trên Menu chính, chẳng hạn như độ tương phản/ độ sáng, có thể được liệt kê theo cặp.

3. Nhấn nút [2] để chuyển đổi giữa các cặp điều khiển sau khi hiển thị màn hình điều khiển.

 

- Để lưu cài đặt điều khiển và Thoát menu, nhấn nút [1] hai lần.
 - Độ sáng điều chỉnh mức độ nền đen của hình ảnh màn hình. Là một phím tắt, bạn cũng có thể nhấn một trong các mũi tên để hiển thị màn hình điều khiển độ tương phản Contrast và độ sáng Brightness.

Lưu ý: Nếu màn hình của bạn hỗ trợ tính năng sRGB, việc bật tính năng đó sẽ vô hiệu hóa độ tương phản Contrast và độ sáng Brightness.