1, Kiểm tra lại công cụ cập nhật “FW_Update_Tool_v1.07”.

 

2, Vui lòng làm theo các bước sau để khắc phục sự cố:

 

- Khi ứng dụng được chạy, thông báo lỗi hiển thị bên dưới sẽ xuất hiện:

 

 

- Một thông báo lỗi của Windows sẽ được bật lên vài giây sau đó:

 

3, Vui lòng tắt ứng dụng và các thông báo lỗi, sau đó làm theo các hướng dẫn bên dưới để khắc phục sự cố:

  • Mở ứng dụng File Explorer và vào thư mục WINDOWS.
  • Xác định vị trí ô tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển File Explorer.
  • Gõ "rtsupx.sys" vào ô tìm kiếm.
  • Tìm kiếm sẽ bắt đầu hiển thị kết quả phù hợp.

 

 

  • Xóa tệp tin "rtsupx.sys":

 

  • Nhấn vào nút "Continue".
  • Tải xuống “FW_Update_Tool_v1.07”, hoặc phiên bản mới nhất của công cụ cập nhật. Sau khi tải xuống, khởi chạy ứng dụng và làm theo các hướng dẫn để cài nhật.

 

Bây giờ, sự cố của bạn đã được khắc phục và bạn có thể tiến hành cập nhật firmware bình thường.