- Vui lòng truy cập https://color.viewsonic.com/support/software/ để tải xuống phiên bản firmware mới nhất.

 

- Trước khi cập nhật, hãy cắm cổng kết nối USB trên màn hình với PC thông qua dây cắm USB.