1, Chức năng tự động phát hiện nguồn vào chỉ được hỗ trợ trên một số model màn hình cụ thể. Vui lòng tham khảo lại hướng dẫn sử dụng để biết các tính năng trên sản phẩm của bạn.

 

2, Nếu màn hình của bạn hỗ trợ tự động nhận dạng thì theo cài đặt mặc định, chức năng đó sẽ được tắt. Vui lòng bật chức năng tự động nhận dạng trong menu OSD.