Bạn có thể đặt cài đặt định hướng màn hình Orientation setting thành Landscape/ CW90°/ CCW90° hoặc tắt ứng dụng tự động xoay Auto Pivot.