1, Để tối ưu các chức năng, hãy đảm bảo màn hình của bạn được cập nhật phiên bản firmware mới nhất.

 

2, Nếu phiên bản phần mềm firmware của màn hình VP2468 đang là M001 hoặc M002, hãy đảm bảo bạn đã cài chế độ tự động cho cả hai chức năng xoay OSD Pivot và tự động xoay Auto-Pivot.