Chức năng tự động xoay Auto-Pivot nhận dạng màn hình qua DDC/CI. Hãy đảm bảo bạn không tắt tùy chọn DDC/CI của màn hình trong menu OSD khi bạn sử dụng chức năng tự động xoay Auto-Pivot.