Kết nối Thunderbolt tương thích với chuẩn DisplayPort; bạn có thể sử dụng cáp DisplayPort mini để kết nối từ Apple MAC Thunderbolt với màn hình dòng VP qua cổng vào DisplayPort .