1, 4 cổng USB hỗ trợ sạc điện cho thiết bị Apple 5V 900mA.

 

2, Cổng ra USB thứ tư có thể hỗ trợ sạc thiết bị khi màn hình ở "standby mode", còn tất cả các cổng khác sẽ chỉ sử dụng được khi màn hình ở chế độ "on"