1, Vui lòng vào phần OSD -> Setup Menu -> Information, bạn sẽ thấy phiên bản firmware hiện tại.


2, Chức năng này không được hỗ trợ đối với phiên bản M001 M002 trên màn hình VP2468.


3, Nếu phiên bản firmware không có trong trang Thông tin, vui lòng cập nhật lên phiên bản M010 trở lên.