1, Đây là hiện tượng thường gặp đối với tấm nền màn hình IPS.

 

2, Hình ảnh tĩnh lưu trên màn hình càng lâu, hiện tượng lưu ảnh càng dễ xảy ra.

 

3, Để ngăn hiện tượng lưu ảnh, hãy bật chức năng bảo vệ màn hình để không hiển thị hình ảnh tĩnh trên màn hình trong thời gian dài.