1, Hãy đảm bảo rằng bạn kết nối với cổng DisplayPort hoặc DisplayPort mini đầu vào ở màn hình chứ không phải với cổng DisplayPort đầu ra.

 

2, Nếu bạn đang sử dụng cổng DisplayPort 1.1, vui lòng làm theo các bước sau "Menu >> Setup Menu >> DisplayPort 1.2 Off".