- Màn hình VP2468 hỗ trợ tối đa 4 FHD qua kết nối Daisy Chain.