Chức năng xoay OSD chỉ có tác dụng với cửa sổ OSD. Ngoài ra, hệ điều hành sẽ cần có phần mềm Auto Pivot để tự động điều chỉnh hướng màn hình.