1. Định dạng ổ flash USB của bạn thành FAT32.

 

2. So chép tệp tin MstarUpgrade.bin vào ổ đĩa USB drive.

 

3. Kết nối ổ USB flash vào cổng USB.

 

4. Bật màn hình. Sau khi khởi động, màn hình sẽ hiển thị không có tín hiệu “No Signal”.

- Sau đó nhấn "MENU ààà 1" trên điều khiển từ xa theo trình tự. Menu Thiết kế sẽ hiển thị. 

 

5. Sau đó chọn mục "Upgrade Main" và nhấn ENTER. Nó sẽ bật hộp thoại và chọn "xác nhận".

 


                             

 

6. Màn hình sẽ hoàn tất nâng cấp khi màn hình tự khởi động lại.

 

CHÚ Ý: 

1. Chú ý KHÔNG NÊN TẮT NGUỒN trong khi F/W đang được nâng cấp nếu không sẽ làm hỏng bo mạch chủ.

2. Bạn sẽ phải cài đặt lại giấy phép vSignage.

- Liên kết tải xuống của tệp EP5520 F/W:

https://drive.google.com/open?id=1zHE1jjMtIZT_viPu6VvhSOkV4dM1HSB0

 

- Liên kết tải xuống của tệp EP5520T F/W:

https://drive.google.com/open?id=139n63TVDB3UoGpQRnqNn8VgDolmgb2p9