- Công nghệ cảm ứng đa điểm cho phép màn hình cảm ứng cảm từ hai điểm tiếp xúc cùng một lúc trở lên. Điều này cho phép bạn sử dụng nhiều cử chỉ ngón tay để làm những việc như chụm màn hình để phóng to hoặc trải màn hình để thu nhỏ.

 

- Thông thường số lượng điểm chạm tối đa phụ thuộc vào nền tảng và phần mềm hệ điều hành khác nhau.

 

1. Các nền tảng hệ điều hành:

  

- Với hệ điều hành Windows, nó là 20 điểm chạm và 10 điểm viết.

  

- Với hệ điều hành Android, nó là 10 điểm chạm và 10 điểm viết.

  

- Trong MAC, nếu là verion 10, thì đó là 1 điểm chạm mà không cần firmware

  

- 20 điểm chạm là số lượng điểm chạm IR có thể được phát hiện trên bề mặt.

  

2. Giới hạn phần mềm:

- Không phải tất cả các phần mềm đều có thể cho phép 10 điểm vì nó có thể được dành riêng cho các tính năng khác của phần mềm đó.

- Vui lòng kiểm tra với ứng dụng vẽ Paint, đây là phần mềm rất đơn giản để kiểm tra khả năng cảm ứng đa điểm.