Đây là các bước cơ bản để thiết lập videowall theo vị trí chiều dọc.

 

1. Thiết lập ID màn hình trong menu OSD là 1 ~ 4 trước khi lắp màn hình.

 

2. Kết nối cáp cảm biến hồng ngoại IR cho màn hình số 1

 

 

3. Kết nối máy tính vào màn hình số 1 bằng cáp Display port (DP) trước tiên để thuận tiện cho việc cài đặt và hiệu chỉnh.

 

4. Lắp màn hình 1/2/3/4 ở vị trí dọc theo trình tự như bên dưới ( trang 4 ~ trang 5) (màn hình 1 có thể được gắn trước như bước 3 tùy theo điều kiện vị trí lắp đặt).

 

5. Kết nối màn hình 1/2/3/4 trong chuỗi daisy bằng cáp DP (trang 13 ~ trang 14).

 

 

6. Kích hoạt Tiling và điều chỉnh vị trí trong menu OSD. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đính kèm (trang 21 ~ trang 22).