• De automatische detectiefunctie van de invoerbron wordt alleen door specifieke monitoren ondersteunt. Raadpleeg de gebruikershandleiding om deze functie te bevestigen.
  • Als uw monitor deze functie ondersteunt, is de standaardinstelling uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u het in het OSD-menu inschakelt.