Selecteer tijdelijk een andere OSD rotatie optie en stel vervolgens de optie Auto opnieuw in. Als de optie nog steeds grijs is, pas dan All Recall van het OSD Setup Menu toe.