De OSD-draaifunctie van de monitor is alleen effectief voor het OSD-venster zelf. Bovendien is de vDisplay Manager software vereist zodat het besturingssysteem de oriëntatie van de monitor automatisch aanpast.